Kasutades sooduskoodi LELOSI25, saad teise eseme puhul -25% allahindlust 🎁 Iga üle 100 € tellimusega kaasa tasuta kingitus! 🎁 Suve allahindluste laine: sukeldu suvesse ☀️ TASUTA transport ostule üle 80 €

Privaatsuspoliitika

Käesoleva privaatsuspoliitika (edaspidi: poliitika) eesmärk on teavitada LELOSI veebilehe kliente ja külastajaid (edaspidi: üksikisik) isikuandmete töötlemise eesmärgist, õiguslikust alusest ja õigustest.

UVECTO d.o.o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik, Sloveenia (edaspidi "ettevõte") on rahvusvahelise kaubamärgi LELOSI esindaja, veebilehe www.lelosi.ee omanik ja isikuandmete vastutav töötleja.

Me austame teie privaatsust ja kaitseme alati hoolikalt teie andmeid.

Me analüüsime teie isikuandmeid kooskõlas Euroopa ja siseriiklike isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidega.

Isikuandmete esitamine on teatud juhtudel vajalik isiku suhtes võetud lepingulise kohustuse täitmiseks.

ISIKUANDMED
Ettevõte kogub vastavalt käesolevas eeskirjas määratletud eesmärkidele järgmisi andmeid:
 • ees- ja perekonnanimi,
 • tarne/arve esitamise aadress,
 • ettevõtte nimi (juriidilise isiku korral),
 • juriidilise isiku maksunumber,
 • e-posti aadress,
 • telefoninumber.
Üks viis, kuidas ettevõte kogub teie isikuandmeid, on küpsiste kasutamine. Küpsiste kohta saate rohkem lugeda siit.

ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS
Töötleme teie isikuandmeid üksikisiku nõusoleku, seaduse, lepingu või õigusjärgse huvi alusel.

Ettevõte ei edasta teie isikuandmeid volitamata kolmandatele isikutele.

Isikuandmete töötlemisega nõustute, et ettevõte võib saadud isikuandmeid kasutada valimiks, küsitluseks ja andmete statistiliseks töötlemiseks, teenuste kasutamise kindlaksmääramiseks, turu-uuringuteks, meie pakkumiste, uute toodete ja erisoodustuste kohta teavitamiseks ning uudiskirjade saatmiseks.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA KUSTUTAMINE
Ettevõte säilitab teie isikuandmeid ainult niikaua, kui see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks isikuandmeid koguti ja töödeldi.
Ettevõte säilitab andmeid, mida töödeldakse õiguslikul ja lepingulisel alusel, seaduses määratletud aja jooksul.
Ettevõte säilitab andmeid, mida töödeldakse isikliku nõusoleku alusel, kuni kasutaja tühistab selle nõusoleku.

ISIKUANDMETE LEPINGULINE TÖÖTLEMINE
Ettevõte võib usaldada mõned isikuandmete töötlemisega seotud ülesanded teistele lepingulistele töötlejatele. Lepingulised volitatud töötlejad, kellele ettevõte edastab isikuandmeid, on järgmised:

 • raamatupidamisteenus,
 • andmetöötluse ja analüüsi pakkujad,
 • maksesüsteemide pakkujad (näiteks PayU, Klarna, Stripe jne),
 • veebireklaami lahenduste pakkujad (näiteks Google, Facebook, Instagram, Klaviyo, Mailchimp),
 • tarneteenused.
Ettevõte säilitab isikuandmeid lepinguliste töötlejate serverites kolmandates riikides (USA ja Kanada).

ÜKSIKISIKU ÕIGUSED SEOSES ANDMETE TÖÖTLEMISEGA
Isikul on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele, taotleda nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist, esitada vastuväiteid andmetöötlusele ning õigus andmete ülekantavusele. Võite saata oma taotluse aadressile info@lelosi.ee.
Te võite oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, kusjuures nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel toimuva isikuandmete töötlemise seaduslikkust teie nõusoleku tagasivõtmisele eelnenud perioodil.

Kui tunnete, et teie õigusi on rikutud, peaksite võtma ühendust kohaliku andmekaitseametnikuga.

Samuti vastutab isik ise oma isikuandmete kaitsmise eest, st kasutades oma seadmes asjakohast tarkvaralist kaitset (viirusetõrjet).

Kui teil on küsimusi seoses teie andmete töötlemisega, võite alati meiega ühendust võtta aadressil info@lelosi.ee või saata oma küsimused aadressile UVECTO d.o.o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik, Sloveenia.

MUUDATUSTE AVALDAMINE
Käesolevat privaatsuspoliitikat võib igal ajal muuta, kohandada või ajakohastada ilma eelneva hoiatuse või teatamiseta. Kõik muudatused meie privaatsuspoliitikas avaldatakse sellel veebisaidil.