ÜLDTINGIMUSED

Üldised kasutustingimused

www.lelosi.ee üldtingimused põhinevad tarbijakaitseseaduse (ZVPot-1) sätetel ja Kaubandus-Tööstuskoja soovitustel ning rahvusvahelistel e-kaubanduse koodeksitel.

Veebisaidi pakkuja on UVECTO, finančne, intelektualne storitve in trgovina, d.o.o., Kamnik (edaspidi: "Pakkuja").

Müügitingimustes on sätestatud ostjate ja veebilehe www.lelosi.ee külastajate (edaspidi nimetatud: „Kasutaja“) õigused ja kohustused veebilehel www.lelosi.ee saadaolevate toodete tellimisel, samuti Pakkuja ja Kasutaja vaheline ärisuhe.
Kogu veebisaidi sisu, olenemata vormingust (tekst, pildid, filmid, helid jne), on kaitstud autoriõigusega. Veebilehe sisu ei tohi kasutada muul otstarbel peale veebilehe vaatamise, ostude sooritamise ja Kasutajaga suhtlemise, välja arvatud juhul, kui Pakkuja on eelnevalt seda kirjalikult lubanud. Individuaalse sisu väärkasutuse või volitamata kasutamise korral kaitseb Pakkuja enda huve õiguskaitsevahenditega.
Lehekülje www.lelosi.ee teenustele juurdepääsuks nõustub Kasutaja kõigi käesolevate Üldtingimuste sätetega. Juhul, kui te ei nõustu käesolevate üldtingimustega, soovitame teil veebisaidile juurdepääs koheselt katkestada.

Käesolevate Üldtingimuste sätted, mis kasutavad mõistet "tarbija", kehtivad ainult nendele Kasutajatele, kes on ka tarbijad kehtiva tarbijakaitseseaduse tähenduses.


Intellektuaalomandi õigused

Kaubamärk “LELOSI” on Pakkujale kuuluv registreeritud kaubamärk. Pakkujal on ainuõigus kasutada kaubamärki "LELOSI" ja muid Veebilehel esinevaid kaubamärke. Veebisaidil sisalduv sisu – olenemata selle vormist – on kaitstud autoriõigusega. Veebisaidil oleva sisu või selle mis tahes osa kopeerimine, reprodutseerimine või muu kasutamine on keelatud. Kaubamärkide või autoriõiguste väärkasutamise korral võetakse Kasutaja kriminaal- ja materiaalsele vastutusele.


E-pood

Kasutaja saab oste sooritada Veebilehel, millele pääseb ligi lingi www.lelosi.ee kaudu.
Käesolevad Üldtingimused on Pakkuja ja Kasutaja vahelise lepingulise suhte lahutamatu osa ning koos tellimusega Ostulepingu osa. Ostu korral muutuvad käesolevad Üldtingimused Kasutaja ja Pakkuja vahelise lepingu lahutamatuks osaks.
Veebilehel registreerudes või veebipoe kaudu tellimust esitades kinnitab Kasutaja, et ta mõistab käesolevaid üldtingimusi ja nõustub nendega. Kasutaja ei pea veebipoes ostmiseks registreeruma, kuid peab nõustuma Üldtingimustega.
Pakkuja annab endast parima, et anda veebipoest leitava (tootekirjeldused, fotod, kirjeldused jne) kohta täpset teavet, kuid oleme teadlikud, et üksikjuhtudel võib esineda vigu, mille Pakkuja parandab niipea, kui võimalik. Pakume veebisaidil infot konkreetse toote tegeliku laoseisu kohta. Kui teatud toote üks või mitu suurust on hetkel laost otsas, on sellel rist peal. Kui suurus on taas saadaval, on suuruse silt uuesti aktiivne.


Hinnad ja maksud

Kõik hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu (20%). Hinnad ei sisalda saatmis- ega postikulu. Need on märgitud tellimuse lõplikus väärtuses enne tellimuse elektroonilist kinnitamist.

Pood pakub järgmisi makseviise:

  • pangaülekandega GLICIERA OÜ kontole vastavalt pakkumisele/arvele,
  • pangakaardiga,
  • kinkekaardiga.

Meie maksesüsteemi kaudu maksmine on turvaline, kuna see vastab SSL-sertifikaadiga turvastandarditele.
Kõik tooted on originaalid.

Kõik sooduspakkumised kehtivad kampaania lõpuni või kuni kaupa jätkub.

Hindade või tootekirjelduste muutumisel teavitab Müüja sellest kõiki ostjaid, kes on tellimust vormistamas.


Tellimuse tühistamine

Kui Kasutaja esitab tellimuse, saab ta e-kirja, mis kinnitab tellimuse kättesaamist. Kasutajal on õigus tellimus tühistada enne, kui saab Pakkujalt e-posti teel teate saadetise kullerile üleandmisest. Tellimust ei ole võimalik pärast seda tühistada.

Leping või tellimus saadetakse ostja poolt tellimuse vormistamisel sisestatud e-posti aadressile.

Veebipood pakub tehnilisi vahendeid vigade tuvastamiseks ja parandamiseks enne tellimuse vormistamist, hoiatades ostjat, kui ta ei ole kõiki nõutavaid välju täitnud. Enne tellimuse vormistamist on ostjale saadaval kokkuvõte sisestatud andmete kontrollimiseks ja muutmiseks. Vale kande korral saab ostja olemasolevad vead parandada ostukorvis.

Kui soovite oma tellimuse tühistada enne selle väljasaatmist, peate sellest meid teavitama e-posti aadressil info@lelosi.ee. Tühistamisavaldus peab sisaldama Kasutaja ees- ja perekonnanime ning tellimuse numbrit.


Lepingust taganemine ja toodete tagastamine

ZVPot-1 sätete kohaselt saavad tarbijad lepingust taganeda 14 päeva jooksul, ilma et nad peaksid oma otsust põhjendama.

Kui tarbija on kauba juba kätte saanud ja otsustab lepingust taganeda, tagastab tarbija selle viivitamata või hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest ettevõttele või ettevõtte poolt kaupa vastu võtma volitatud isikule. Lepingust taganemise korral peab Pakkuja 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest hüvitama kõik lepingu sõlmimise (tellimuse esitamise) ajal tarbijalt laekunud maksed. Laekunud makseid, mille Pakkuja on sel põhjusel kohustatud hüvitama, ei hüvita Pakkuja sularahas.

Kauba tagastamise ja lepingust taganemise korral vastavalt ZVPot-1 sätetele kannab Kasutaja ainult kauba tagastamise kulud.

Vaatamata ZVPot-1 sättele, mis näeb ette 14-päevast perioodi lepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks, võimaldab UVECTO d.o.o. kui Pakkuja oma ostjatel – tarbijatel kasutada oma õigust lepingust taganeda 30 päeva jooksul ilma oma otsust põhjendamata. Selle aja jooksul peab ostja teavitama Pakkujat lepingust taganemisest ja oma soovist raha tagasi saada. Tarbija on füüsiline isik, kes omandab või kasutab kaupu ja teenuseid väljaspool oma kutse- või tulutoovat tegevust. Seetõttu ei kehti ZVPot-1 alusel lepingust taganemise võimalus juriidiliste isikute suhtes.

Tarbija vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, kui väärtuse vähenemine on tingitud käitumisest, mis ei ole tingimata vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks.

Tarbija vastutus kauba väärtuse vähenemise eest võib ulatuda kuni kauba täieliku tavahinna väärtuseni ostupäeval. Seetõttu soovitab Pakkuja, pidades silmas eelnimetatud vastutust väärtuse vähenemise eest, tarbijal tagastada kaup, mille osas ta lepingust taganeb, kahjustamata, kasutamata, samuti samas koguses, välja arvatud juhul, kui toode on hävinud, kahjustatud, kaotatud või koguses vähenenud ja seda kõike ilma tarbija süüta. Juhul, kui Pakkuja tuvastab, et tagastatav kaup on kahjustatud või tagastatav kogus ei vasta tõele, vastutab tarbija kauba väärtuse vähenemise eest tingimusel, et kauba väärtuse vähenemine on tingitud tegudest, mis ei ole vältimatult vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks. Tarbija vastutab ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud toimingutest, mis ei ole kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks tingimata vajalikud. Tarbijal on lubatud tooteid kontrollida ja katsetada ulatuses, mis on vältimatult vajalik tegeliku olukorra kindlakstegemiseks, st kaubaga tutvuda vajaliku hoolikusega ja samal viisil, nagu ta seda tavaliselt poes saaks teha. Pakkuja soovitab tarbijal pakendi ettevaatlikult avada, hoida seda tervena ning hoida tootele kleebitud etikette seni, kuni on veendunud toote sobivuses. Kuna tegemist on rõivastega, soovitab Pakkuja tarbijal õiget suurust kontrollida proovides neid teiste rõivaste peal, mitte paljal nahal, samuti soovitab Pakkuja rõivaid proovides tähelepanu pöörata meigi- ja puudrijälgede tekkevõimalustele.
Pakkuja ei saa võtta tarbijalt õigust lepingust taganeda ja seeläbi ostuhinda hüvitada ainuüksi tarbija käitumisest tingitud kauba väärtuse vähenemise alusel.

Ainult üksikute toodete tagastamise korral kõik sooduskoodid, mis on määratud ostukorvis üksikule tootele allahindlusena (nt 3for2 kampaania, allahindlus ostukorvis kolmandale tootele jne.) võetakse tagastamisel arvesse, jaotades kogunenud allahindluse summa ühtlaselt kõikide ostukorvis olevate toodete vahel. Tarbijal on seega õigus saada raha tagasi tagastatava toote väärtuses, võttes arvesse selliselt arvutatud allahindlust kõikidele ostukorvis olevatele toodetele.

Lisateabe taotlused võib saata aadressile info@lelosi.ee või allolevale aadressile.
Kui toode ei sobi, palun saatke see allolevale tagastusaadressile. Enne toote tagastamist palume täita allolev vorm Tagastamise lehel.

Tarbija vastutab lepingust taganemise korral vaid kauba tagastamise kulu, mis on tasutud vastavalt kättetoimetamisteenuse hinnakirjale ning sõltub saadetise liigist ja suurusest. Tarbija ei saa nõuda tekkinud lisakulude hüvitamist, kui ta on sõnaselgelt valinud müüja pakutavast kõige kuluefektiivsemast standardsaadetisest erineva saadetise liigi. Kui olete tellitud kauba eest juba tasunud, tagastame teile kõik tellimuse eest tasutud maksed hiljemalt 14 päeva jooksul pärast taganemisteate – täidetud ankeedi – kättesaamist ja pärast tagastatud kauba kättesaamist.

Kui tarbija on kaupa käsitsenud või kontrollinud viisil, mis ei ole vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks, võib see vähendada selle väärtust ja sellest tulenevalt mõjutada raha tagastamise suurust. Kauba tagastamisel tagastame ostuhinna teie pangakontole või kontole, mida kasutasite ostu sooritamiseks.

Kui tootel on materiaalne puudus, peab ostja kahe kuu jooksul või muul seaduses määratud tähtajal Pakkujat puudusest teavitama, kirjeldades puudust täpsemalt ja andes Pakkujale võimaluse kaubaga tutvuda.
Pakkuja ei vastuta toote materiaalsete puuduste eest, mis ilmnevad pärast kahe aasta möödumist toote üleandmisest.

Kui olete esitanud vale pangakonto, võtame teilt tasu täiendava töökoormuse eest, et lahendada juhtum panga ja vale saajaga, iga kord tegelike kulude määras.

Pangakaardiga tasutud toodete tagastamisel tagastame pangakaardile tagastatud toote ostuhinna. Sularahas või pangaülekandega tasutud toodete tagastamisel tagastame ostuhinna teie pangakontole.

Tellimuse esitamisega kinnitab Klient, et nõustub käesolevate Üldtingimustega ja nõustub nendega täies mahus. See tähendab kohustust tellitud kaup vastu võtta ja selle eest tasuda. Juhul, kui ostja pakki vastu ei võta, põhjustab ostja meie ettevõttele kui Pakkujale tarbetuid kulusid (pakkimine, saatmine, postikulu, tööaeg), mille eest meie ettevõte kui Pakkuja võib nõuda ostjalt või kliendilt tasu. Loomulikult anname endast parima, et leida sõbralik lahendus.
Pakkuja eeldatavad kulud on:

  • esimene töötund: 12,00 €,
  • 2-kordsed tegelikud paki kohaletoimetamise kulud, mis sõltuvad kättetoimetamise teenuse liigist (DPD, GLS, muu kättetoimetamisteenus) ja võivad üksteisest erineda (need kulud hüvitame ka paki tagastamisel),
  • pakend 1,00 €.

Kaebuste lahendamine:

Ostja võib esitada pretensiooni e-posti aadressil info@lelosi.ee. Kaebuse menetlemine on konfidentsiaalne.

Mis tahes mittevastavuse korral käsitleme kõiki teie pretensioone vastavalt ZVPot-1 sätetele. Kui avastate võimaliku mittevastavuse, lahendame teie nõude mõistliku aja jooksul (kuni 30 päeva) alates hetkest, kui meile võimalikust mittevastavusest teada andsite. Pakkuja kinnitab pretensiooni kättesaamist viie tööpäeva jooksul ja teavitab ostjat menetluse käigust järgmise kaheksa tööpäeva jooksul. Pakkuja annab endast parima, et lahendada kõik vaidlused sõbralikult. Kui vaidlus ei jõua rahumeelse lahenduseni, on Pakkuja ja ostja vaheliste vaidluste lahendamine Ljubljana kohtu pädevuses.

Kõigi suhete, õiguste ja kohustuste suhtes, mida käesolevad üldtingimused ei reguleeri, kohaldatakse võlakirjade, tarbijakaitseseaduse ja teiste Sloveenia Vabariigi asjakohaste õigusaktide sätteid tarvilike muudatustega.

Registreeritud kontor:
UVECTO d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Slovenia

Ettevõtte aadress teie saadetise tagastamisel:
UVECTO d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Slovenia


Garantii

Pakkuja ei anna oma toodete tõrgeteta toimimise eest täiendavat garantiid. Kui tootele kehtib garantii, piirdub see sel ajal kehtinud tarbijakaitseseaduses sätestatud garantiiga, kui garantiidokumentides ei ole sätestatud teisiti.

Veebipoele juurdepääsu või konkreetsete teenuste kasutamise piiramine.

Juhul, kui Pakkuja tuvastab, et Kasutaja kuritarvitab Pakkuja pakutavaid teenuseid (sealhulgas, kuid mitte ainult: mitme saadetise tellimine veebist ja ainult ühele saadetise järele tulemine, Kasutaja korduvalt pakile mitte järele tulemine, Kasutaja korduvalt toodete tellimine ja hiljem tagastades need ilma korraliku argumentatsioonita vms), jätab Pakkuja endale õiguse piirata või keelata sellisele Kasutajale juurdepääsu teenustele.

Toodete koguarv, mida Kasutaja saab veebipoest osta, on piiratud 30-ga. Suuremate tellimuste puhul võtke ühendust meie klienditeenindusega


Vastutuse välistamine

Pakkuja teeb kõik endast oleneva, et tagada Veebilehel avaldatud sisu täpsus ja õigsus, olles teadlik, et mõnel juhul võib üksikutes kirjetes esineda vigu.
Kasutaja peab enne veebipoodi sisenemist tagama, et tema riist- ja tarkvara on nõuetekohaselt kaitstud.
Pakkuja jätab endale õiguse keelata või takistada ligipääs Veebilehele tehniliste või muude probleemide ja hoolduse tõttu, sealhulgas keelata või takistada Veebipoe kasutamist. Pakkuja ei vastuta Kasutajale e-poe tegevuse lõpetamise tõttu tekkinud kahju või kulude hüvitamise eest.


Kehtiv seadus

Neid tingimusi reguleerivad Sloveenia seadused. Lepingust tulenevate vaidluste korral on pädevad kohud Sloveenias. Pakkuja ei tunnista ühtki tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise pakkujat seaduse järgi pädevaks tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise seaduse alusel tarbija poolt algatatud tarbijavaidlust lahendama. Üldtingimuste kehtetus ei muuda teisi tingimusi kehtetuks. ZISRPS-i alusel võib ostja algatada tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise menetluse Euroopa vaidluste lahendamise veebipõhise platvormi (ODR) kaudu, millele pääseb juurde aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Üldtingimused jõustuvad: 21. 8. 2023

Kamnikus, 21. 8. 2023
Uvecto d.o.o.